Sestava fasadnega sistema

sestava fasadnega sistema

Izolacija

Naloga izolacije je preprečevanje prehajanja toplote in zniževanje porabe energije za ogrevanje pozimi ter zaščita pred zunanjo vročino poleti. Izbiro izolacijskega materiala v prvi vrsti določa vrsta podlage oziroma specifične lastnosti le-te. Pri izbiri med razpoložljivimi fasadnimi izolacijami je poleg toplotne izolativnosti pomembno upoštevati še druge kriterije, kot so požarna odpornost, difuzijska prepustnost, tlačna trdnost, trajnost, občutljivost na navlaževanje itd. Vedno bolj se zavedamo pomena okoljskih kriterijev, kjer upoštevamo količino energije, potrebne za proizvodnjo izolacijskega materiala in možnost njegove reciklaže. Izbor fasadne izolacije v kombinaciji z vrsto podlage v nadaljevanju določa vrsto fasadnega lepila in zaključnih slojev.

Fasadno lepilo

Fasadna lepila zagotavljaja stik podlage med podlago in izolacijskim materialom. Večkrat zaradi specifične lastnosti objekta in teže zaključnih slojev zatevajo še dodatno mehansko pritrjevanje izolacijskih plošč (sidranje). Lepila se razlikujejo glede na vrsto izolacijskih plošč in podlage. Fasadna lepila so primerna tako kot za pritrjevanje fasadnih plošpč kot tudi za armiranje fasadne mrežice. Z različnimi dodatki pa spreminjamo lastnosti posameznega lepila, zato je pomembno, da izberemo kvalitetno fasadno lepilo.

Armirana mreža

Prenaša napetosti, ki se pojavljajo na fasadni površini in preprečuje raztezke in krčenje, ki bi povzročile razpoke na fasadni površini ali na zaključnem sloju. Ker je armirna mrežica vtisnjena v fasadno lepilo je zelo pomembna pravilna vgradnja le te, še zlasti na robovih in okoli odprtin.

Osnovni premaz

Pred izvedbo zaključnega sloja, priporočamo uporabo oz nanos osnovnega premaza, ker omogoča enakomerno vpojnost in močno vez med podlago ter zaključnim slojem, njegova obarvanost pa preprečuje prosevanje podlage skozi zaključni sloj.

Zaključni sloj

Glavna naloga zaključnega sloja je trajna zaščita fasadnega sistema pred vremenskimi vplivi. Sekundarna naloga pa je izgled stavbe, ki tako še poudari arhitekturo objekta.
Ker se zaključni sloji nanašajo direktno na predhodno izdelano podlago, je zelo pomembna kvaliteta podlage. Zaključni sloji se s pomočjo mehanske vezave prilepijo na podlago kar pomeni, da se skupaj tudi gibljejo. Imamo več vrst zaključnih slojev.